NIEZBĘDNE DOKUMENTY


Firmy ubezpieczeniowe notorycznie odmawiają wypłat odszkodowań w pełnej przysługującej poszkodowanemu wysokości bądź też całkowicie odmawiają ich wypłaty. Wychodząc na przeciw temu problemowi Podkarpackie Biuro Dochodzenia Odszkodowań oferuje Państwu dochodzenie odszkodowań od firm ubezpieczeniowych. Jeśli macie Państwo problem z uzyskaniem należnego ODSZKODOWANIA zwróćcie się do nas. Po analizie dokumentacji przedstawimy Państwu realną szansę uzyskania odszkodowania.

Do uzyskania odszkodowania pomocne okazać się mogą następujące dokumenty :
• polisa ubezpieczeniowa
• OWU – Ogólne Warunki Ubezpieczenia
• wszelka dokumentacja fotograficzna
• w przypadku uszczerbku na zdrowiu dokumentacja lekarska
• korespondencja z ubezpieczycielem

Aby uzyskać informacje, czy odszkodowanie się Państwu należy prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy. Jeśli zdecydujecie się wysłać maila prosimy o umieszczenie w nim następujących danych :
• szczegółowy opis zdarzenia
• data zdarzenia
• poniesione straty lub uszkodzenia ciała
• czy posiadają Państwo świadków zdarzenia lub inną dokumentację
• jeśli był to wypadek komunikacyjny to czy była wzywana policja
• jakie kroki podjęliście Państwo w celu uzyskania odszkodowania

Podkarpackie Biuro Dochodzenia Odszkodowań zapewnia kompleksową pomoc w uzyskaniu odszkodowania. Sprawę prowadzimy zarówno na etapie polubownym jak i sądowym. W znacznej większości przypadków ubezpieczyciel decyduje się wypłacić odszkodowanie gdy z roszczeniem występuje wykwalifikowany pełnomocnik poszkodowanego.

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, tak jak i każda sprawa jest wyjątkowa. Profesjonalne podejście do sprawy pozwala szybko uzyskać odszkodowanie. Po skierowaniu do nas sprawy podejmujemy niezbędne działania mające na celu jak najlepsze załatwienie sprawy – występujemy o ewentualną zaliczkę na koszty leczenia, dokonujemy oszacowania strat przez niezależnych rzeczoznawców, kompletujemy dokumentację itp. Gdy mamy już wszystko przygotowane podejmujemy rokowania z firmą ubezpieczeniową mające na celu przekonanie ich do wypłaty odszkodowania. W 9 przypadkach na 10 po interwencji Podkarpackiego Biura Dochodzenia Odszkodowań ubezpieczyciel dobrowolnie wypłaca odszkodowanie. Bardzo często poszkodowani zadają nam pytania dotyczące dochodzenia odszkodowań. Odpowiedzi na nie znajdziecie w zakładce Podręcznik poszkodowanego

Do zlecenia nam sprawy nie ma konieczności osobistego stawiennictwa się w firmie. Wystarczy przesłanie nam wszelkich dokumentów faksem, mailem bądź listownie. Istnieje też możliwość podjechania do Państwa po odbiór tych dokumentów.
W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt telefoniczny
• tel. kom. 787718802Ważne informacje

Wszystkie ważne informacje na temat uzyskania odszkodowania, procedur i zasad zgłaszania szkód,odkup odszkodowania przez naszą firmę za gotówkę, jaki jest czas uzyskania odszkodowania, jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania odszkodowania.

Zadzwoń 787718802 udzielimy wszelkich informacji na temat przysługującego Ci odszkodowania i pomożemy Ci je uzyskać.

Więcej

Aktualności

Najnowsza uchwała Sądu Najwyższego to rewolucja dla setek tysięcy osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. SN odmówił uznania ich za konsumentów.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie ma więc prawa nakładać milionowych kar na ubezpieczycieli zwlekających z wypłatą odszkodowań.

Więcej