KOMPENSATA DLA OFIAR PRZESTĘPSTW


Jeżeli w wyniku przestępstwa przysługuje odszkodowanie za utracone zarobki, koszty rehabilitacji i leczenia lub zwrot kosztów pogrzebu, a nie można uzyskać ich od sprawcy przestępstwa możemy uzyskać dla Was do 25 tys. zł. a w przypadku śmierci ofiary przestępstwa do 60 tys.zł. Kompensatę taką możemy uzyskać dla ofiary przestępstwa w okresie do dwóch lat od jego popełnienia. Najważniejszym wymogiem tutaj jest to, aby odszkodowania takiego nie można było uzyskać od sprawcy przestępstwa, firmy ubezpieczeniowej lub z innego źródła. Kompensata taka przysługuje również osobie najbliższej, która pozostała na utrzymaniu ofiary przestępstwa, która w wyniku jego popełnienia poniosła śmierć. Koniecznym do uzyskania takiej kompensaty jest również to, aby wszczęte zostało postępowanie karne lub odmówiono jego wszczęcia na wskutek tego, że:
- sprawca nie podlega karze z mocy ustawy
- oskarżony zmarł
- sprawca nie podlega orzecznictwu polskich sądów karnych
- brak wymaganego zezwolenia na ściganie lub wniosku o ściganie pochodzącego od osoby uprawnionej, chyba że ustawa stanowi inaczej
- zachodzi inna okoliczność wyłączająca ściganie.Ważne informacje

Wszystkie ważne informacje na temat uzyskania odszkodowania, procedur i zasad zgłaszania szkód,odkup odszkodowania przez naszą firmę za gotówkę, jaki jest czas uzyskania odszkodowania, jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania odszkodowania.

Zadzwoń 787718802 udzielimy wszelkich informacji na temat przysługującego Ci odszkodowania i pomożemy Ci je uzyskać.

Więcej

Aktualności

Najnowsza uchwała Sądu Najwyższego to rewolucja dla setek tysięcy osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. SN odmówił uznania ich za konsumentów.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie ma więc prawa nakładać milionowych kar na ubezpieczycieli zwlekających z wypłatą odszkodowań.

Więcej