Niezbędne dokumenty

Niezbędne dokumenty

Firmy ubezpieczeniowe notorycznie odmawiają wypłat odszkodowań w pełnej przysługującej poszkodowanemu wysokości bądź też całkowicie odmawiają ich wypłaty. Wychodząc na przeciw temu problemowi Podkarpackie Biuro Dochodzenia Odszkodowań oferuje Państwu dochodzenie odszkodowań od firm ubezpieczeniowych. Jeśli macie Państwo problem z uzyskaniem należnego ODSZKODOWANIA zwróćcie się do nas. Po analizie dokumentacji przedstawimy Państwu realną szansę uzyskania odszkodowania.

Do uzyskania odszkodowania pomocne okazać się mogą następujące dokumenty :
• polisa ubezpieczeniowa
• OWU – Ogólne Warunki Ubezpieczenia
• wszelka dokumentacja fotograficzna
• w przypadku uszczerbku na zdrowiu dokumentacja lekarska
• korespondencja z ubezpieczycielem

Aby uzyskać informacje, czy odszkodowanie się Państwu należy prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy. Jeśli zdecydujecie się wysłać maila prosimy o umieszczenie w nim następujących danych :
• szczegółowy opis zdarzenia
• data zdarzenia
• poniesione straty lub uszkodzenia ciała
• czy posiadają Państwo świadków zdarzenia lub inną dokumentację
• jeśli był to wypadek komunikacyjny to czy była wzywana policja
• jakie kroki podjęliście Państwo w celu uzyskania odszkodowania

Podkarpackie Biuro Dochodzenia Odszkodowań zapewnia kompleksową pomoc w uzyskaniu odszkodowania. Sprawę prowadzimy zarówno na etapie polubownym jak i sądowym. W znacznej większości przypadków ubezpieczyciel decyduje się wypłacić odszkodowanie gdy z roszczeniem występuje wykwalifikowany pełnomocnik poszkodowanego.

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, tak jak i każda sprawa jest wyjątkowa. Profesjonalne podejście do sprawy pozwala szybko uzyskać odszkodowanie. Po skierowaniu do nas sprawy podejmujemy niezbędne działania mające na celu jak najlepsze załatwienie sprawy – występujemy o ewentualną zaliczkę na koszty leczenia, dokonujemy oszacowania strat przez niezależnych rzeczoznawców, kompletujemy dokumentację itp. Gdy mamy już wszystko przygotowane podejmujemy rokowania z firmą ubezpieczeniową mające na celu przekonanie ich do wypłaty odszkodowania. W 9 przypadkach na 10 po interwencji Podkarpackiego Biura Dochodzenia Odszkodowań ubezpieczyciel dobrowolnie wypłaca odszkodowanie. Bardzo często poszkodowani zadają nam pytania dotyczące dochodzenia odszkodowań. Odpowiedzi na nie znajdziecie w zakładce Podręcznik poszkodowanego

Do zlecenia nam sprawy nie ma konieczności osobistego stawiennictwa się w firmie. Wystarczy przesłanie nam wszelkich dokumentów faksem, mailem bądź listownie. Istnieje też możliwość podjechania do Państwa po odbiór tych dokumentów.
W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt telefoniczny
• tel. kom. 787718802


kontakt what's up
phone-handset