Odkup odszkodowania za gotówkę

Odkup odszkodowania za gotówkę

Jeśli przysługuje Ci odszkodowanie z tytułu szkody majątkowej, kupimy je od Ciebie za gotówkę. Forma ta umożliwia natychmiastowe uzyskanie gotówki i przeznaczenie jej na pokrycie doznanych szkód bez konieczności czekania na zakończenie procesu dochodzenia odszkodowania. Skupujemy zarówno szkody OC, szkody AC oraz szkody majątkowe np. z tytułu pożaru, zalania mieszkania, kradzieży itp.

W celu wstępnej weryfikacji sprawy i złożenia oferty prosimy o przesłanie na nasz adres mailowy kosztorysu naprawy pojazdu wystawionego przez ubezpieczyciela oraz decyzję o przyznaniu odszkodowania, prosimy również o podanie numeru telefonu do kontaktu. Po weryfikacji przesłanych dokumentów złożymy ofertę odkupu szkody i w razie akceptacji przesyłamy na maila umowę cesji do podpisu. Cesja wierzytelności jest dla państwa w 100% bezpieczna gdyż umowa cesji zawiera zastrzeżenie, że do jej ważności wymagana jest płatność z naszej strony za nabywaną wierzytelność.
kontakt what's up
phone-handset