Podręcznik poszkodowanego

Podręcznik poszkodowanego

W blisko 80% przypadków firmy ubezpieczeniowe wypłacają odszkodowanie w zaniżonej wysokości lub nawet odmawiają jego wypłaty argumentując to tym, iż nie wystąpiły przesłanki uzasadniające wypłatę odszkodowania. Działania takie firmy ubezpieczeniowe stosują nagminnie i bezsprzecznie są to działania umyślne, wymierzone w dobro ubezpieczonego. Nasza firma zajmuje się właśnie takimi przypadkami. W 9 na 10 przypadkach po naszej interwencji ubezpieczyciel dobrowolnie wypłaca brakującą cześć odszkodowania lub całe odszkodowanie, gdyż doskonale zdaje sobie sprawę z tego, iż w razie procesu sądowego będzie musiał i tak zapłacić, ponosząc dodatkowe koszty sądowe. Proceder taki firmy ubezpieczeniowe stosują w celach czysto zarobkowych. Odmawiając wypłaty ubezpieczenia lub zaniżając jego wartość doskonale zdają sobie sprawę, że nie każdy ubezpieczony będzie starał się go dochodzić, gdyż po prostu uzna rację ubezpieczyciela lub straci siły na ciągłe batalie z ubezpieczycielem. Wyjaśnić można to na bardzo prostym przykładzie. Ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania 10 osobom poszkodowanym. Każdej z tych osób należy się około 10 tys. zł. odszkodowania. Tylko 8 z nich zdecyduje się dochodzić swoich racji za pomocą prawników i tym osobom ubezpieczyciel bez przeszkód wypłaci odszkodowanie. Natomiast dwóch pozostałych zrezygnuje i w kieszeni firmy ubezpieczeniowej pozostanie 20 tys. zł. Tak więc bardzo dokładnie widać, w jaki sposób bardzo łatwo można stracić należne sobie odszkodowanie. Jest na to wszystko jedno proste rozwiązanie. W sytuacji gdy tylko firma ubezpieczeniowa odmawia wypłaty bądź zaniża odszkodowanie zgłoście się Państwo do nas. Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych ani żadnych innych ukrytych opłat. Pobieramy wynagrodzenie tylko i wyłącznie wtedy gdy nasz klient dostanie odszkodowanie, a stanowi ono procent od odzyskanej kwoty. Zajmujemy się wszystkimi sprawami dotyczącymi kwestii wypłaty odszkodowania. Chodzi zarówno o odszkodowania z tytułu wypadków drogowych (odszkodowania komunikacyjne), nieszczęśliwych zdarzeń (ubezpieczenia na życie) a także z tytułu ubezpieczenia mienia od ognia, wody, kradzieży oraz wszelkich innych zdarzeń. Dewizą naszej firmy jest uzyskanie maksymalnej kwoty odszkodowania dla swojego klienta. Nie boimy się spraw trudnych oraz skomplikowanych. Jeśli podejmiemy się prowadzenia danej sprawy to tylko wtedy, gdy będziemy uważać, iż można coś od ubezpieczyciela odzyskać. Gdy tylko znajdziecie się Państwo w sytuacji gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania, zbierzcie wszystkie dokumenty jakie posiadacie w związku z tą sprawą i prześlijcie je do nas mailem lub faksem, umówcie się na spotkanie-podjedziemy po nie lub dostarczcie je osobiście do siedziby naszej firmy. Dochodzenie odszkodowań zlecane jest nam za pomocą prostego formularza zlecenia, nie zawiera on żadnych kruczków prawnych ani ukrytych opłat. Nasza firma sztywno trzyma się zasady, iż wszelkie zlecenia dochodzenia odszkodowań przyjmowane są bezpłatnie. Oprócz zlecenia niezbędne jest również udzielenie naszej firmie pełnomocnictwa do występowania przez firmą ubezpieczeniową. Może się zdarzyć, iż ubezpieczyciel zażąda oprócz zwykłego pełnomocnictwa, poświadczonego notarialnie podpisu, nie zrażajcie się tym. Koszt takiego poświadczenia przez notariusza to tylko kilkanaście złotych a firma ubezpieczeniowa właśnie po to żąda takiego poświadczenia, gdyż działa to odstraszająco na osoby poszkodowane. Niektórzy poszkodowani zrezygnują z dochodzenia swych roszczeń a w kieszeni firmy ubezpieczeniowej pozostaje dosyć spora gotówka. Niezwłocznie po zleceniu naszej firmie dochodzenia odszkodowania podejmujemy działania mające na celu nakłonienie firmy ubezpieczeniowej do wypłaty odszkodowania. Staramy się wszystkie sprawy załatwiać polubownie i nie kierować ich do sądu, gdyż pociąga to za sobą dodatkowe koszty oraz niestety dosyć znacznie wydłuża proces dochodzenia odszkodowania. Oczywiście jeżeli ubezpieczyciel uparcie odmawia jego wypłaty, decydujemy się na skierowanie sprawy do sądu, jednakże jak wspominaliśmy są to sprawy mniej liczne, a wszystkie pozostałe załatwiamy polubownie. Nasze doświadczenie wykorzystujemy w negocjacjach prowadzonych z ubezpieczycielami. Doskonale wiemy że z ich strony również do rozmów kierowane są osoby które są specjalnie przeszkolone do notorycznego odmawiania wypłaty odszkodowania, jednakże nie dajemy się im nigdy przekonać, iż racja leży po ich stronie i jasno i wyraźnie dajemy im do zrozumienia, iż nie mają wcale racji i w przypadku ewentualnego procesu sądowego bez problemu obalimy ich twierdzenia. W sytuacji gdy mają do czynienia z poszkodowanym bez problemu mogą mu udowodnić swoje racje, jednakże w przypadku gdy mają do czynienia z profesjonalną firmą nie idzie im już to tak łatwo i w końcu muszą przyznać nam racje. Dlatego gdy tylko macie do czynienia z firmą ubezpieczeniową, zlećcie przeprowadzenie tej sprawy naszej firmie, zaoszczędzi wam to wielu nerwów oraz czasu i znacznie zwiększy szanse na uzyskanie odszkodowania. Podkarpackie Biuro Dochodzenia Odszkodowań dochodzi wszelkich roszczeń wynikających ze zdarzenia, za które przysługuje poszkodowanemu odszkodowanie. Działania nasze obejmują dochodzenie w przypadku utraty zdrowia także odszkodowanie za utracony dochód, zwrot kosztów leczenia, a także zwrot kosztów np. wynajęcia pojazdu w celu dojazdów. Przeważnie prowadzimy sprawy o uzyskanie odszkodowania za wypadki komunikacyjne, ale obok tego zajmujemy się także wszystkimi sprawami w których można dochodzić odszkodowania np. z tytułu OC, AC, NW itd. Zajmujemy się wszelkimi sprawami gdzie możliwe jest wywalczenie odszkodowania. Nasza oferta skierowana jest do osób którym przysługuje odszkodowanie z tytułu zdarzenia jednakże nie są w stanie samodzielnie go wywalczyć lub nie posiadają środków na skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. W określonych przypadkach nasza firma współuczestniczy w pokryciu kosztów uzyskania odszkodowania na drodze sądowej bądź także jest w stanie pokryć je w całości. Walkę o odszkodowanie można skutecznie toczyć nie tylko w przypadku zdarzeń które miały miejsce do 3 lat wstecz, lecz także w przypadku zdarzeń dawniejszych, wszystko zależy od tego co było podstawą ich powstania, kiedy ujawniła się szkoda na osobie etc.

Oferta dochodzenia odszkodowań skierowana jest do osób które :
- które nie czują się na siłach aby samodzielnie walczyć z ubezpieczycielem o należne im odszkodowanie
- nie mają środków na pokrycie kosztów dochodzenia odszkodowania
- w wyniku zdarzenia doznały szkód majątkowych
- w wyniku zdarzenia doznały szkód na osobie
- podczas prac w gospodarstwie rolnym doznały szkody zdrowiu
- podczas drogi do pracy lub z pracy doznały szkód w wyniku wypadku
- doznały obrażeń podczas wizyty w urzędzie, placówce użyteczności publicznej, sklepie itp. na skutek nieodpowiedniej konstrukcji obiektu
- w wyniku zdarzenia straciły osobę bliską
- podczas np. spaceru chodnikiem w zimie na skutek jego nieodśnieżenia doznały obrażeń ciała
- którym po zgłoszeniu szkody towarzystwo ubezpieczeniowe odmówiło wypłaty odszkodowania bądź znacząco zaniżyło wypłacone odszkodowanie

Jeśli miałeś zdarzenia będące podstawą uzyskania odszkodowania skontaktuj się z Podkarpackim Biurem Dochodzenia Odszkodowań jak najszybciej. Pomożemy Ci uzyskać najwyższe możliwe odszkodowanie które pokryje poniesioną przez Ciebie szkodę. Uzyskujemy odszkodowania m.in. z tytułu :
- poniesionych strat materialnych
- zwrotu równowartości utraconych zarobków
- zwrotu kosztów leczenia
- zwrotu kosztów zakupu środków rehabilitacyjnych
- zadośćuczynienia za cierpienie fizyczne oraz psychiczne
- zwrotu kosztów dojazdów z tytułu leczenia lub rehabilitacji
- zwrotu kosztów wynajęcia pojazdu zastępczego
- zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej
- renty uzupełniającej
- renty z tytułu zmniejszonych możliwości zarobkowych lub pogorszonych perspektyw na przyszłość
- pogorszenia się sytuacji osobistej i obniżenia dochodów w wyniku śmierci osoby najbliższej

Wartym zapamiętania i wzięcia pod uwagę rzeczą jest fakt, że podczas gdy firma ubezpieczeniowa za 1% uszczerbku na zdrowiu płaci około 500 – 700 zł. to sąd przyznaje odszkodowanie w granicach przekraczających nawet 2 lub 3 tys. zł. a nawet więcej.
Tylko powierzenie dochodzenia swojego odszkodowania wyspecjalizowanej firmie może zapewnić sukces w jego uzyskaniu. Zapewniamy fachową obsługę prawną w zakresie uzyskania odszkodowania. Nie pobieramy z tego tytułu żadnych opłat, a co więcej w określonych przypadkach jesteśmy w stanie uczestniczyć w pokryciu kosztów sądowych w procesie uzyskania odszkodowania.
kontakt what's up
phone-handset