Porady

Odszkodowania

Odszkodowania dobrowolnie wypłacane przez firmy ubezpieczeniowe przeważnie nigdy nie pokrywają w 100% poniesionych przez poszkodowanego strat. Firma PBDO podejmuje maksimum starań, aby proceder ten ukrócić i wywalczyć dla poszkodowanego maksymalne odszkodowanie. Nie jest to walka łatwa, wymaga od firmy PBDO doskonałej znajomości zasad i prawideł rządzących funkcjonowaniem rynku odszkodowań, sposobu rozumowania firmy ubezpieczeniowej oraz ich wewnętrznych zasad i przykazań ws. wypłaty odszkodowania. Firma PBDO zawsze stara się, aby wywalczone odszkodowanie było jak najwyższe a jednocześnie, aby udało się je uzyskać jak najszybciej. Podejmujemy często sprawy, które ubezpieczyciel z góry postawił na przegranej pozycji a nasza firma stara się je dla Państwa wygrać. O odszkodowanie walczymy nie tylko przed ubezpieczycielem, ale także przed sądami, które zawsze warto to pamiętać, są niezawisłe i całkiem innym okiem patrzą na kwestię przyznania odszkodowania niż ubezpieczyciel. Sąd patrzy na sprawę pod kątem zasadności roszczenia i sprawiedliwości natomiast firma ubezpieczeniowa rozpatrując wniosek o odszkodowanie myśli tylko i wyłącznie o swojej kondycji finansowej, dlatego też nierzadko roszczenie, które jest oczywiste i w pełni zasadne z góry odrzuca i nie chce wypłacić odszkodowania. W takiej sytuacji jedynym wyjściem jest powierzenie sprawy firmie PBDO, gdyż tylko w pełni profesjonalne podejście oraz pewność i znajomość zasad rządzących rynkiem odszkodowań, pozwala na uzyskanie należnego poszkodowanemu odszkodowania. Nie brak jest przypadków, które trafiają do naszej firmy a które mimo oczywistej ich zasadności zostały przez firmę ubezpieczeniową uznane za bezpodstawne i odmówiono wypłaty odszkodowania. Firma ubezpieczeniowa nigdy nie patrzy na sprawę pod kątem zasadności roszczenia, gdyby tak patrzyła jej kondycja finansowa i zyski byłyby o wiele mniejsze a nie o to tu przecież chodzi. Dlatego też w sytuacji, gdy firma ubezpieczeniowa ma do czynienia z osoba poszkodowaną często odmawia jej wypłaty odszkodowania, kierując się tym, że poszkodowany zrezygnuje z dochodzenia odszkodowania a firma ubezpieczeniowa nie będzie mu musiała go wypłacać. Dopiero, gdy sprawą zajmuje się firma PBDO, dopiero wtedy, gdy firma ubezpieczeniowa widzi, że ma do czynienia z profesjonalnym podmiotem, który zna prawo i wie co może wywalczyć w sądzie, to dopiero wtedy podejmują decyzję o wypłacie odszkodowania gdyż bardziej opłaca się im wypłacić je samemu, niż procesować się o nie w sądzie i musieć później płacić dodatkowo wysokie koszty sądowe. Zdarzają się i takie przypadki, gdy firma PBDO podejmuje decyzję o skierowaniu sprawy do sądu, gdyż firma ubezpieczeniowa nadal nie chce wypłacić odszkodowania mimo stanowczych negocjacji. W sytuacji takiej nasza firma przygotowuje profesjonalny pozew do sądu, wskazuje niezbite dowody na poparcie swoich tez i żądań i kieruje go do sądu, który go rozpatruje i przyznaje poszkodowanemu odszkodowanie. Oczywiście skierowanie sprawy do sądu oznacza niestety dłuższy czas oczekiwania na wypłatę odszkodowania, ale w sytuacji gdy firma ubezpieczeniowa nie chce go dobrowolnie wypłacić mimo interwencji naszej firmy, to wtedy jest to jedyna droga do uzyskania odszkodowania.
kontakt what's up
phone-handset